HEFAISTOS - ková?stvo Hlohovec

ková?ske práce, zvára?ské práce CO2, výroba zábradlia, brán, mre?í, kovových predmetov pod?a ?elania zákazníka, kovových kon?trukcií

home

výrobky

partneri

kontakt

brány, ploty, zábradlie, mre?e

pod?a po?iadaviek zákazníka zhotovíme kované resp. zvárané produkty

krbové súpravy a krbové komíny

v?etko pre správny pô?itok pri ohni ?i grilova?ke

kovové kon?trukcie

schodiská, regále, prístre?ky - opä? v?etko pod?a predstáv klienta

kované doplnky, dekorácie...

garni?e, nástenné svietidlá, kvetiná?ové dr?iaky, stolné svietniky, kované ozdoby

Facebook profil - ková?stvo Hefaistos Hlohovec

mapa